VOS ARCHEO

advies- & onderzoeksbureau voor archeologische projecten

                 

  • maatwerk afgestemd op uw project(wensen)
  • meer dan 20 jaar ervaring 
  • pragmatische zakelijke oplossingen
  • vele succesvolle projecten
  • opdrachten voor overheden, projectontwikkelaars, bouwondernemingen, advies-, ingenieurs- en architectenbureaus, archeologische bedrijven, universiteiten en particulieren

 

Advies / ondersteuning/ klankbord bij al uw archeologische vraagstukken.


PvE's / PvA's: schrijven van programma's van eisen en/of plannen van aanpak


Beoordeling / second opinion: van bijvoorbeeld rapportages of offertes


Detachering: als veldarcheoloog/projectleider


Projectmanagement / directievoering / risicoinventarisatie: leiding, coördinatie en directievoering van uw project; minimaliseren van onverwachte zaken; inzicht verschaffen aan de hand van kaartmateriaal (AMK, Archis, etc.) om te bepalen of er archeologie aanwezig is in uw plangebied; inschatting maken van de eventueel daarmee gepaard gaande kosten


Bureauonderzoek / uitwerking / rapportage : deskundig oordeel over eventuele aanwezigheid van archeologische waarden in uw plangebied aan de hand van kaarten, archieven en literatuur; analyseren en rapporteren van archeologische gegevens


Schrijf- en redactiewerk van (populair)wetenschappelijke publicaties


Presentaties / onderwijs: over archeologie en lezingen; BO, VO, HBO en WO ervaring.